słownik polski - niemiecki

język polski - Deutsch

ambitny

po niemiecku:

1. ehrgeizig


Dank dem, dass ich immer ehrgeizig war, habe ich viel erreicht
Steffen ist zu ehrgeizig.

Mittelpunkt C1
1. Der Mensch. Człowiek
niemiecki podstawowy
leksyka 1, 2, 3
Cechy charakteru-Niemiecki

2. ambitioniertGrammatik_3_Czasowniki posiłkowe
przymiotniki 5