słownik polski - niemiecki

język polski - Deutsch

ładny

po niemiecku:

1. hübsch


Ich mag alles, was hübsch ist.
Seine Frau ist sehr hübsch.
Sie ist hübsch.
Toms neue Freundin ist sehr hübsch.
Was für ein schönes Mädchen!

1000 słówek niemiecki
alles klar 1b roz. k 10
człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i tow...
Człowiek - niemiecki
kapitel 1 + 2

2. schön


Es ist schön hier.
Seine Frau ist sehr schön.
Was für ein schönes Mädchen!
schöne Landschaft
schöner, am schönsten

niemiecki 1900 slow
liczebniki, godziny, dni, miesiące
1000 słów - cz. VIII.
1000 słow - cz. X.
Sprawdzian - trening maturalny kapitel 7

3. nett


Nett, Sie kennenzulernen.
Was für ein schönes Mädchen!
Wie findest du Maria? Sie ist sehr nett.
netter, am nettesten
seid nett zueinander

1000 słów - cz.II.
alles klar 2a kapitel 2
Tangram 1 lektion 3 - Adjektive / andere Wörter
cechy charakteru
cechy np. szybki, mądry