słownik polski - niemiecki

język polski - Deutsch

wychodzić

po niemiecku:

1. ausgeheRozdział 1 NIEM
Język niemiecki poziom A1. Życie rodzinne i czas w...
Czasowniki niemiecki
literatur deutschecom.3
kapitel 1 jsjdj

2. losgehen


Es geht wieder los.
Und wann geht hier die Party los?
ging los - ist losgegangen

na kartkówkę
Niemiecki - zaimki zwrotne
niemiecki słówka
czasowniki rozdzielnie złożone
Kompass 1 - opis dnia

3. hinausgehenNiemiecki słówka Pan Jacek - 1
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 350-375

4. weggehen


Am Abend möchte ich noch mit meinen Freunden weggehen.
Er ist vor zwei Stunden von zu Hause weggegangen.
Mit Aspirin gehen Kopfschmerzen weg.
ging weg / ist weggegangen
sich auf den Weg machen

Magnet 3 Wortschatz Das musst du lernen Lektion 6
Fit in Deutsch 2 słówka str. 26
czasowniki nieregularne

5. herauskommen


Bei der Untersuchung ist nichts herausgekommen.

Moje Czasowniki 1 FIX

wychodzić w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku

powiązane słowa

wstawać
odpoczywać
robić