słownik polski - niemiecki

język polski - Deutsch

spadać

po niemiecku:

1. fallen


gefallen
gefallen (formed with sein)
gefallen (s)
gefallen s.
ich falle / du fällst / er fällt

niemiecki 1900 slow
czasowniki niemieckie
Niemiecki słowa I
1000 słów - cz.IV.
Kolokwium Semestr 2

2. sinken


gesunken (formed with sein)
gesunken (s)
kein Plural
sank / ist gesunken
sinkt, sank, ist gesunken

Kolokwium Semestr 2

3. abfallen


abgefallen
reife Äpfel fallen vom Baum ab.

TRENNBARE/UNTERNNBARE VERBEN
A od strony 1 - 10
500 czasowniki