słownik polski - niemiecki

język polski - Deutsch

razem

po niemiecku:

1. zusammen


Jetzt wohne ich mit meiner Frau zusammem.
Sie wollen zusammen Schuhe kaufen.
Wollen wir zusammen nach Berlin fahren?
Zusammen oder getrennt?
zusammen mit

niemiecki 1900 slow
1000 słówek niemiecki
alles klar 1b roz. k 10
500 wyrazów po niemiecku
Rozdział 1 NIEM

2. gemeinsam


Komm Anne, wir machen das gemeinsam!
Lass uns gemeinsam zu Anias Geburtstag gehen!
Sie wochnen gemeinsam.
Verbringen wir dieses Wochenende gemeinsam.
gemeinsam wohnen

Niemiecki część 2
DirektNeu 2A Lektion 13 SŁÓWKA
DirektNeu 2A Lektion 12 SŁÓWKA
przymiotniki(adjektiv) i przysłówki
lekcja nr 13 100 słówek

3. miteinander


Famillienmitgliet, Famillieneingehoerige
Wir haben viel miteinander gelacht.
alle miteinander
gut miteinander auskommen
ze sobÄ..."

słówka z książki
Niemiecki Słownictwo 2 poziom A2
ogólne słówka
via sacra (przymiotniki)

razem w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku

powiązane słowa

oczywiście