słownik polski - niemiecki

język polski - Deutsch

nieszczęśliwy

po niemiecku:

1. unglücklich


Er ist unglücklich, weil seine Freundin ihn verlassen hat.
Ich bin sicher, dass er nur um unglücklichen Unfall geht.
Ich bin sicher, dass es nur um unglücklichen Unfall geht.
Ich war sehr unglücklich und wusste nicht, was zu tun.

Rozdział 1 NIEM
Fiszki rozdział 3
cechy charakteru i wyglądu
Menschen A1.2 Kapitel 19
słowa zwroty z korków 1 lekcja