słownik polski - niemiecki

język polski - Deutsch

móc

po niemiecku:

1. können


konnte / hat gekonnt
potrafimy
potrafią
potrafić
sie konnte vor angst nicht sprechen

1000 słówek niemiecki
1. Der Mensch. Człowiek
Moja lekcja 14
Pluspunkt Deutsch A1
głównie czasowniki niemieckie

2. dürfen


hier darf man nicht rauchen.
ich darf / du darfst / er darf
ich darf du darfst er/sie/es darf wir dürfen ihr dürft sie/Sie dürfen
móc
pozwolenie

czasowniki niemieckie
CZasowniki nieregularne 2
Geschäftliche Begegnungen, Kapitel 4 - Geschäftlic...
Tabela czasowników tłumaczenia
Niemiecki Szkoła 2

3. können gekonntOdmiana czasownika 1 niemiecki patizip p.j
czasowniki niemiecki
Niemiecki czasowniki nieregularne (Perfekt)
czasowniki 2/4

4. können konnte gekonntCzasowniki nieregularne
Tabela czasowników nieregularnych cz.1