słownik polski - niemiecki

język polski - Deutsch

krzyczeć

po niemiecku:

1. schreien


schreit - schrie - hat geschrien
schreit, schrie, hat geschrie(e)n
schreit, schrie, hat geschrien
schrie / hat geschrien
schrie, geschrien

Minimales Verbpensum für die Stufe B1 (ZD)
Moja lekcja 14
do egzaminu B1
Słówka na egzamin
Czasowniki Polito

2. schreien schrie geschrienCzasowniki nieregularne