słownik polski - niemiecki

język polski - Deutsch

jeden

po niemiecku:

1. ein


1) In dem Auto sitzen eine Frau, ein Mann und ein Kind. 2) Der Künstler ist einer der bekanntesten Deutschlands.
Es ist nur ein Apfel übriggelieben.

1000 słówek niemiecki
Niemiecki 1,2
lekcja nr 3 100 słówek
1000 słów - cz. I.
słownictwo z książki 1b strony 6-12

2. man


Dahin geht man 10 Minuten. Den Kuchen bäckt man 20 Minuten.
Das macht man nicht.
Hier darf man nicht laut sprechen.
In Deutschland trinkt man viel Bier.

Grammatik_1_Czasowniki regularne
Rekcja czasownika niemiecki an + Dat

3. einen
jeden w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku

powiązane słowa

cztery
osiem
trzy
siedem
dwa
pięć