słownik polski - niemiecki

język polski - Deutsch

czarny

po niemiecku:

1. schwarz


Mein Heft ist schwarz.
Meine Mutter gab mir einen schwarzen Rock.
Meine Mutter hat mir einen schwarzen Rock geschenkt.
der schwarze Bildschirm
der schwarze Stuhl

1000 słówek niemiecki
500 wyrazów po niemiecku
lekcja nr 8 100 słówek
1000 słów - cz.IV.
diagnoza z niemca