słownik polski - niemiecki

język polski - Deutsch

biec

po niemiecku:

1. laufen


läuft, lief, ist gelaufen
sein gelaufen
upływać (czas)"
vergehen, verlaufen
wer läuft am schnellsten

1000 słówek niemiecki
czasowniki niemieckie
DirektNeu 1B Lektion 7 SŁÓWKA
Niemiecki wybrane słówka 2
czterysta dwadzieścia jeden

2. laufen lief gelaufenCzasowniki nieregularne
Tabela czasowników nieregularnych cz.1
czasowniki niereguralne 2

3. rennen rannte ist gerannt


rennen rannte ist gerannt

formy z Niemieckiego
niemiecki cz 2